Pełnomocnictwo sądowe Wzór

code *code lyoko

Temat: pelnomocnictwo
| W jaki sposob sporzadzic pelnomocnictwo dla mojego meza do reprezentowania
| mnie w sadzie pracy?

np wg wzoru: http://prawo.hoga.pl/pisma_procesowe/pelnomocnictwo.asp
Oczywiście możesz zawężyć zakres pełnomocnictwa np. wpisując "do
reprezentowania przed sądem w sprawie przeciwko X sygn akt XXXXXXX)

|Czy wymagane jest poswiadczenie notariusza?

Nie

Marcin.


Źródło: topranking.pl/1854/26,pelnomocnictwo.php


Temat: pelnomocnictwo


| W jaki sposob sporzadzic pelnomocnictwo dla mojego meza do
reprezentowania
| mnie w sadzie pracy?

np wg wzoru: http://prawo.hoga.pl/pisma_procesowe/pelnomocnictwo.asp
Oczywiście możesz zawężyć zakres pełnomocnictwa np. wpisując "do
reprezentowania przed sądem w sprawie przeciwko X sygn akt XXXXXXX)

|Czy wymagane jest poswiadczenie notariusza?

Nie

Marcin.


Dziekuje bardzo

Kinga


Źródło: topranking.pl/1854/26,pelnomocnictwo.php


Temat: Bank zapłacił oszustom 14 milionów
Mnie jeden z banków też zrobił podobny numer .Osobie z mojej rodziny
( to samo nazwisko ) nie miała pełnomocnictwa do moich kont
walutowych a mimo to wypłacono ok. 400.000 zł w EUR i w USD.
W sądzie na 2 sprawie wygrałem ,ale śmieszne jest to ,że bank
próbował się ratować tym,że to mój bliski krewny i do mojego konta
w złotówkach ta osoba miała pełnomocnictwo .Konta walutowe miały
inne numery i odrębne umowy i karty wzorów podpisów ,na których ta
osoba nie widniała .
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,755,95969952,95969952,Bank_zaplacil_oszustom_14_milionow.html


Temat: Ofiar katastrofy nie stać na walkę z MTK
Roro, a jaka w tym wszystkim jest rola stowarzyszenia Wokanda? Pomijam nachalne
reklamowanie Wokandy przez Pietraszewskiego, bo to cuchnie na kilometry
układem. Stowarzyszenie ma pomagac ofiarom, tak? To chyba moze wylozyc kase za
wpis od pozwu, albo nie mieszac tym biednym ludziom w glowach, ze bedzie
reprezentowac ich interesy.
Z tego co wiem, to Wokanda nie ma pelnomocnictw, a tylko dawalo poszkodowanym
wzor pozwu, jaki w medialnym szumie mieli zlozyc w sadzie okregowym.
Moje przemyslenia sa taki - na ofiarach MTK wszyscy robili dobry deal -
politycy, prokuratura, roznego autoramentu prawnicy no i zurnalisci. A tak a
propos - w Rzeczpospolitej kilka miesiecy temu ukazal sie artykul, ze Wokanda
nie rozliczyla sie ze swych finansowy w Krajowym rejestrze Sadowym. Czy bylo
jakies sprostowanie?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,760,48634979,48634979,Ofiar_katastrofy_nie_stac_na_walke_z_MTK.html


Temat: Wrocławiacy !!! Widzicie to i nie grzmicie?
http://wroclaw.naszemiasto.pl/wydarzenia/207802.html?ses_nm=b48f53a7f...
34e53ae7c7dfb3d6

Wzór na życie

Sobota, 14 września 2002r.

WROCŁAW W tym roku po Wrocławiu jeżdżą 22 karetki reanimacyjne. W przyszłym
tych będzie ich o 7 mniej. Tak wynika z obliczeń wykonanych na podstawie
tajemniczego wzoru przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem Jana
Suszka, pełnomocnika wojewody ds. ratownictwa medycznego, tyle karetek... w
zupełności wystarczy dla miasta liczącego ponad 600 tys. mieszkańców.

Podczas rozmów z pracownikami wrocławskiego pogotowia ratunkowego
dowiedzieliśmy się, że od nowego roku w naszym mieście będzie tylko 15
karetek reanimacyjnych. Tyle bowiem potrzebuje miasto liczące pond 600 tys.
mieszkańców. Oczywiście zdaniem ministra zdrowia.
- Jest specjalny wzór, który to dokładnie wylicza - powiedział nam Paweł
Czuma z biura prasowego wojewody dolnośląskiego. - To z niego wynika, że na
nasze miasto powinno przypadać 13,33 karetki. Po zaokrągleniu postanowiono,
że będzie ich 15. Owe przeliczenia dość ciekawie wyglądają przy innym
zapisie, o którym być może w Ministerstwie Zdrowia nikt nie wie.
- Według naszej umowy, podpisanej z pogotowiem, karetka powinna przy 80
procentach wezwań w związku z zagrożeniem życia, dojechać do pacjenta w
czasie do 8 minut - poinformowała nas Małgorzata Sadowy-Piątek, rzeczniczka
Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych.

To wystarczy

- Od przyszłego roku zespoły ratownictwa medycznego będą opłacane ze skarbu
państwa, a nie przez kasę chorych - tłumaczy Jan Suszek, pełnomocnik
wojewody ds. ratownictwa medycznego. - Według wzoru, o którym wspomniano, w
naszym regionie powinno działać 77 zespołów, czyli karetek do ratowania
życia. Miałem jednak prawo zwiększyć tę liczbę o 10 procent i to oczywiście
zrobiłem. Od nowego roku będzie ich na Dolnym Śląsku 88, a w samym Wrocławiu
faktycznie 15. To wystarczy. Zwłaszcza, że według nowych przepisów, pojawi
się jeszcze wyjazdowa pomoc lekarska, która będzie obsługiwała lżejsze
przypadki. Pamiętajmy, że nagła pomoc jest potrzebna jedynie przy 30-40
procentach wezwań. Reszta, to już zwykła robota dla lekarzy, którzy mają
ulżyć przy różnych przypadłościach. W praktyce, pewnie i pomoc wyjazdowa
pozostanie rzeczywiście w gestii obecnego pogotowia ratunkowego. Bo na razie
nikt lepiej do tego nie jest przygotowany. Ale to będą już zupełnie inne
zespoły lekarskie i samochody - kończy pełnomocnik wojewody.

Nikt się nie połapie

- Jak znam się na reformach, to przez wiele miesięcy nikt się nie połapie,
gdzie ma jechać "erka", a gdzie pomoc lekarska - powiedział nam lekarz z
piętnastoletnim stażem. - Wprowadzono jakieś absurdalne obliczenia, które
nie uwzględniają takich rzeczy, jak na przykład liczba zachorowań w danym
regionie. Ludzie będą umierać, bo statystyka tego nie przewidziała. Gdy
zwróciliśmy się o ocenę zapowiadanych zmian do dyrekcji wrocławskiego
pogotowia ratunkowego, nikt nie chciał zabrać głosu. Za komentarz niech
jednak posłuży tylko jedna liczba. Na terenie dawnego województwa
wrocławskiego, bez powiatu oławskiego, rocznie odnotowuje się około 150 tys.
wyjazdów karetek.

----------------------------------------------------------------------------
----
Chore "a + b"
Ilość karetek oblicza się na podstawie wzoru "a+b dzielone przez 2". Gdzie
"a" to ilość mieszkańców dzielona przez 100 tys. i mnożona przez 3.
Dlaczego? Tego nikt w urzędzie wojewódzkim nie wiedział. Nie mniej dziwnie
wygląda wartość "b". Wylicza się ją, dzieląc powierzchnię miasta przez 314!
Dlaczego? Znowu nikt nie zna odpowiedzi. We Wrocławiu przyjęto, że mieszka
tutaj 633 739 osób, a powierzchnia stolicy Dolnego Śląska to 292,5 km.
Zapomniano jedynie o tym, że dziennie do Wrocławia przyjeżdża kilkadziesiąt
tysięcy osób, których statystyka... nie uwzględnia. Czyżby w nagłych
przypadkach mieli we Wrocławiu czekać na przyjazd karetki z ich
miejscowości? Ta miejscowość czasem znajduje się kilkaset kilometrów od
Wrocławia.

Arkadiusz Franas - Gazeta Wrocławska


Źródło: topranking.pl/1591/76,wroclawiacy,widzicie,to,i,nie,grzmicie.php


Temat: Pozew


Muszę się teraz w cięgu 7dni(teraz już 4)ustosunkować do niego... Jak mam
to
zrobić? Mniej więcej jak powinna wyglądać treść tego ustosunkowania?


Odpowiedź na pozew powinno spełniać wymogi pisma procesowego wg. KPC:

Art. 126.

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

  1)  oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę
stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

  2)  oznaczenie rodzaju pisma;

  3)  osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych
okoliczności;

  4)  podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

  5)  wymienienie załączników.

§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto
zawierać oznaczenie zawodu i miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich
przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś
dalsze - sygnaturę akt.

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi
pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią
upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie
podpisała.

Art. 127.

W pismach procesowych mających na celu przygotowanie rozprawy (pisma
przygotowawcze) należy podać zwięźle stan sprawy, wypowiedzieć się co do
twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, wreszcie wskazać
dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, lub je załączyć.

Art. 128.

Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla
doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie
nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do
akt sądowych.

Art. 129.

Strona powołująca się w piśmie na dokument obowiązana jest na żądanie
przeciwnika złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą.

Art. 130.

§ 1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek
niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem
zwrócenia pisma, do poprawienia lub uzupełnienia go w terminie tygodniowym.
Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie
stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie
właściwym.

§ 2. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie.
Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z
wniesieniem pisma procesowego do sądu.

§ 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili
jego wniesienia.

§ 4. Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się tylko
powodowi.

Wzory pism procesowych i ich strukturę (pozwów dla konkretnych spraw) możesz
poogladać tu: http://prawo.hoga.pl/pisma_procesowe/start.asp
Nie tytułuj pisma jako pozew, bo nie jest to pozew tylko twoja odpowedź na
pozew.


Źródło: topranking.pl/1856/91,pozew.php